Co můžete vyhrát:

1x hlavní výhra - osobní setkání pro 2 osoby s vybraným hráčem České fotbalové reprezentace vč. 2 VIP lístků na kvalifikační zápas Česko – Německo.

25x dvě vstupenky na kvalifikační zápas Česko – Německo

24x originální kšiltovka s motivem České fotbalové reprezentace značky Puma

54x originální sportovní batoh s motivem České fotbalové reprezentace značky Puma

Soutěž začíná dne 5. 7. 2017

Pravidla soutěže

„Potkej se s nároďákem“

„KUPTE JAKÉKOLIV 2 PRODUKTY

Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain dew nebo Lay‘s

A VYHRAJTE

Osobní setkání s vybraným hráčem a 2 VIP vstupenky na zápas Česko – Německo!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „Potkej se s nároďákem“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1) Pořadatel a zadavatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 (dále jen „zadavatel“).

2) Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 5. 7. 2017 00:00:01 hod. do 15. 8. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), na území České republiky a to výhradně prostřednictvím vybraných prodejen „COOP“ náležejících do skupiny COOP, www.coop.cz, na území České republiky, (dále jen „prodejny COOP“), s tím, že tyto vybrané prodejny jsou pro účely této soutěže označeny reklamními materiály (soutěžní plakáty, soutěžní letáčky apod.) (dále jen „místo konání soutěže“).

Po účely vyhodnocení soutěže o vedlejší výhry, je soutěž rozdělena do 6 samostatných soutěžních kol, a to:
1 kolo soutěže probíhá od 5. 7. 2017 00:00:01 hod. do 12.7.2017 23:59:59:59 hod.
2 kolo soutěže probíhá od 13. 7. 2017 00:00:01 hod. do 19.7.2017 23:59:59:59 hod.
3 kolo soutěže probíhá od 20. 7. 2017 00:00:01 hod. do 26.7.2017 23:59:59:59 hod.
4 kolo soutěže probíhá od 27. 7. 2017 00:00:01 hod. do 2.8.2017 23:59:59:59 hod
5 kolo soutěže probíhá od 3. 8. 2017 00:00:01 hod. do 9.8.2017 23:59:59:59 hod.
6 kolo soutěže probíhá od 10. 8. 2017 00:00:01 hod. do 15.8.2017 23:59:59:59 hod.
(dále jen „soutěžní kolo“)

Po účely vyhodnocení soutěže o hlavní výhry se za soutěžní období považuje celá doba konání soutěže, tedy od 5. 7. 2017 00:00:01 hod. do 15. 8. 2017 23:59:59 hod..

3) Účastník soutěže:

Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky, starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

4) Účast v soutěži:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) nakoupí v době konání soutěže, tedy v termínu od 5. 7. 2017 00:00:01 hod. do 15. 8. 2017 23:59:59 hod. jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně dva libovolné produkty prodávané pod zn.: Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain dew nebo Lay‘s (dále jen „soutěžní výrobky“) v libovolné kombinaci (tedy stejné či i různé výrobky), a to výhradně v místě konání soutěže resp. ve vybrané prodejně COOP na území České republiky a pečlivě si uschová daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.

b) Následně soutěžící v době trvání soutěže, resp. v době od 5. 7. 2017 00:00:01 hod. do 15. 8. 2017 23:59:59 hod. provede na webové stránce www.fotbal-pepsi.cz/coop registraci příslušné soutěžní účtenky do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že do zde umístěného formuláře:
vyplní požadované kontaktní údaje – své jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail,
vyplní datum a čas nákupu ze soutěžní účtenky
vloží fotku nebo scan příslušné soutěžní účtenky
a potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a také se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

c) Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem doručení příslušné soutěžní registrace splňující pravidla této soutěže do soutěže. Konkrétně je soutěžící pro účely soutěže o vedlejší výhru zařazen do příslušného soutěžního kola dle okamžiku doručení soutěžní registrace (okamžik odeslání a doručení soutěžní registrace se mohou lišit!). Soutěžní registrace je tak dle času doručení zařazena do soutěže o hlavní výhru a zároveň do příslušného soutěžního kola soutěže o vedlejší výhru. Rozhodující je vždy čas evidovaný pořadatelem soutěže.

Nákup soutěžních výrobků, resp. minimálně dvou produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew nebo Lay’s (v libovolné kombinaci), a odeslání soutěžního formuláře vč. naskenované účtenky na webové stránce www.fotbal-pepsi.cz/coop musí být řádně a úplně realizováno (resp. doručeno) v řádném termínu konání soutěže, tj. od 5. 7. 2017 00:00:01 hod. do 15. 8. 2017 23:59:59 hod.. V případě, že soutěžící na www.fotbal-pepsi.cz/coop nesplní podmínky soutěže, resp. jeho soutěžní registrace budou neúplně provedené, či provedené dříve či později, či nákupy provedené dříve či později, než je termín konání soutěže, nebude na jeho registrace brán zřetel.

Účastníci odesláním webového formuláře a vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště bude uveřejněno na www.fotbal-pepsi.cz/coop v případě, že se stanou výherci v soutěži.

Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně (a to jak v rámci příslušného soutěžního kola, tak v rámci soutěže), pokaždé však s novou platnou účtenkou, která dokumentuje nový soutěžní nákup (tedy jednorázový nákup minimálně dvou produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew nebo Lay’s, v libovolné kombinaci, v termínu konání soutěže, v prodejně Coop). Každá účast soutěžícího musí být doložena platnou účtenkou, splňující podmínky této soutěže, jakož i všemi soutěžními účtenkami, s nimiž se účastník zapojil do soutěže.

Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy je nerozhodné zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 4 soutěžní výrobky, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s jedinou účtenkou, budou ze soutěže zcela vyloučeni.

Každý soutěžící může však vyhrát pouze jednu vedlejší výhru (1x 2 vstupenky na kvalifikační zápas Česko – Německo nebo 1x kšiltovka nebo 1x sportovní batoh). V případě opakovaného vzniku nároku na vedlejší výhru, tento nárok zaniká a bude vylosován náhradní výherce této výhry.

Hlavní výhru 1x osobní setkání s vybraným hráčemi vč. 2 VIP lístků na zápas Česko – Německo může vyhrát i soutěžící, který již vyhrál vedlejší výhru.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu v příslušném obchodním řetězci.

5) Určení výherců a výhra v soutěži:

Do soutěže je vloženo celkem 104 ks výher:
Hlavní výhra:
1 x hlavní výhra - osobní setkání pro 2 osoby s vybraným hráčem České fotbalové reprezentace vč. 2 VIP lístků na kvalifikační zápas Česko – Německo.
Osobní setkání s vybraným hráčem proběhne v týdnu před zápasem ČR – Německo v týmovém hotelu v předem stanovený den a čas, který je neměnný. Výherce si může pro setkání zvolit hráče, se kterým by se chtěl setkat. Vybraný hráč musí být v aktuální nominaci na zápas ČR – Německo. Konečné rozhodnutí o tom, který hráč bude pro setkání vybrán, má však manažer České fotbalové reprezentace, což výherce bere na vědomí a souhlasí s tím.
Doprava na osobní setkání a na fotbalový zápas není součástí výhry a výherce si ji musí zajistit na vlastní náklady.
Jedná se kvalifikační zápas na Mistrovství světa 2018. Zápas se uskuteční pravděpodobně dne 1. 9. 2017.
Vedlejší výhry:
25 x dvě vstupenky na kvalifikační zápas Česko – Německo
Doprava na fotbalový zápas není součástí výhry a výherce si ji musí zajistit na vlastní náklady.
Jedná se kvalifikační zápas na Mistrovství světa 2018. Zápas se uskuteční pravděpodobně dne 1. 9. 2017.
24 x originální kšiltovka s motivem České fotbalové reprezentace značky Puma

54 x originální sportovní batoh s motivem České fotbalové reprezentace značky Puma

(dále samostatně jen „výhra“).

Výherce vyhrává 1 kus příslušné výhry.

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

Vedlejší výhry:
V příslušném soutěžním kole vylosuje pořadatel ze všech řádných a platných soutěžních registrací splňujících tato pravidla a doručených do příslušného kola, výherce vedlejších výher, a to dle následujících pravidel.

Výherci budou v jednotlivých soutěžních kolech losováni dle následujícího pravidla a postupu resp. pořadí losování:

 1. kolo 5.7. – 12.7.2017
  4x dvě vstupenky na zápas Česko – Německo
  4x kšiltovka
  9x sportovní batoh Puma

 2. kolo 13.7. – 19.7.2017
  4x dvě vstupenky na zápas Česko – Německo
  4x kšiltovka
  9x sportovní batoh Puma

 3. kolo 20.7.- 26.7.2017
  4x dvě vstupenky na zápas Česko – Německo
  4x kšiltovka
  9x sportovní batoh Puma

 4. kolo 27.7. – 2.8.2017
  4x dvě vstupenky na zápas Česko – Německo
  4x kšiltovka
  9x sportovní batoh Puma

 5. kolo 3.8. – 9.8.2017
  4x dvě vstupenky na zápas Česko – Německo
  4x kšiltovka
  9x sportovní batoh Puma

 6. kolo 10.8. – 15.8.2017
  5x dvě vstupenky na zápas Česko – Německo
  4x kšiltovka
  9x sportovní batoh Puma

  Každé soutěžní kolo se vyhodnocuje samostatně registrace se jakkoliv nepřesouvají.

  Losování proběhne vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení příslušného soutěžního kola.

Hlavní výhra:

Po ukončení soutěže bude pořadatelem soutěže, že všech soutěžních registrací, splňujích podmínky uvedené v těchto pravidlech a řádně zapojených do soutěž v době jejího trvání vylosován 1 výherce 1 hlavní výhry.

Losování proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Soutěž o vedlejší výhry a hlavní výhru bude vyhodnocena dle výše uvedených pravidel, o vyhodnocení bude pořízen písemný záznam.

Výherci budou kontaktováni telefonicky nebo mailem na telefonní číslo nebo mail, které uvedli při registraci do soutěže a to obratem po skončení soutěže, nejpozději však do 31. 8. 2017, 17. hodiny. Výherce bude po telefonu nebo mailu vyzván, aby nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení, zaslal pořadateli soutěže soutěžní zásilku obsahující kontaktní údaje výherce a originál (či ověřenou kopii) soutěžní účtenky, s níž dosáhl výhry v soutěži a to na adresu pořadatele uvedenou výše (doporučujeme zásilku zasílat prostřednictvím doporučené pošty) (dále jen „soutěžní zásilka“). Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení všech účtenek, prostřednictvím nichž se soutěžící zapojil do této soutěže.

Výherci dále v soutěžní zásilce společně s výherní účtenkou přiloží informaci o tom, na jakou doručovací adresu na území České republiky si přejí výhru zaslat.

Soutěžní zásilka musí být pořadateli soutěže doručena nejpozději do 30.9.2017, na později doručené zásilky nebude brán zřetel.

Pokud soutěžící neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude dle shora uvedených pravidel předána dalšímu účastníkovi soutěže v pořadí, který byl pro tyto účely vylosován, s tím, že tento postup bude opakován max. 2 krát.

Výhry budou výhercům doručeny prostřednictvím České pošty – Doporučené psaní.

V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistujícího telefonního čísla, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, který byl odbornou porotou pro tyto účely vybrán, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.

6) Obecná ustanovení

a) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

b) Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka – +420 739 532 212 a e-mailová adresa soutez@4pap.cz. Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin. Náklady na volání hradí volající a to dle tarifního nastavení daného mobilního operátora volajícího resp. účastníka soutěže.

c) Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné účtenky, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.

e) Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel nezodpovídají za doručení výher.

f) Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

g) Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

h) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.

i) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

j) Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

k) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

l) Účastí v soutěži resp. odesláním soutěžní registrace souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, email (dále jen údaje) do databáze společnosti PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele, a to za účelem účasti v Soutěži včetně jejího vyhodnocení a kontaktování výherce a pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) právo na přenositelnost údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

m) Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

n) Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

o) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

p) Zadavatel a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.

q) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

r) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

s) Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.fotbal-pepsi.cz/coop.

V Praze 26.4.2017

Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10

6. kolo 10. 8.—15. 8. 2017

5x dvě vstupenky na zápas Česko—Německo

Zuzana Kubinová - Praha
Jaroslav Volenec - Pardubice
Tomáš Macek - České Budějovice
Tereza Hofmanová - Hradec Králové
Josef Pazdera - Strakonice

4x kšiltovka

RUDOLF LIBÁNSKÝ - MĚSTEC KRÁLOVÉ
PAVLA TOMANOVÁ - Vimperk
Silvie Tomiová - Ludgeřovice
Jarmila Doulová - Vimper

9x sportovní batoh Puma

Miroslav Vichorec - Kunovice
Ivo Mutina - Hladké Životice
Alena Nováková - Moravské Budějovice
Květoslava Zezulová - Lysice
Josef Holer - Vysoké Veselí
IVANA SEKEROVÁ - NOVÝ BYDŽOV
Marcela Smolíková - Opava
Luboš Kadlec - Domažlice
Jitka Sochová - Český Krumlov

1x Hlavní výhra 2x VIP vstupenka

Michal Sýkora - Ostrava

5. kolo 3. 8.—9. 8. 2017

4x dvě vstupenky na zápas Česko—Německo

František Vomáčka - České Budějovice
Josef Novotný - Klatovy
Karel Šulc - Pardubice
Alena Hušnerová - Strašice

4x kšiltovka

Radek Havel - Kunštát
Miroslav Kříž - Benátky nad Jizerou
Petra Nováčková - Plzeň
Božena Janků - Třebochovice

9x sportovní batoh Puma

Jaromín Nohavica - Sušice
Zdeňka Vičánková - Kunovice
Michal Šípek - Nymburk
Alena Nováková - Moravské Budějovice
Pavel Blažek - Kunčice nad Labem
Roman Ondra - České Budějovice
Andrea Juaňáková - Valtrovice
Josef Růžička - Zdislavice
Zdena Scheiböcková - České Budějovice

4. kolo 27. 7.—2. 8. 2017

4x dvě vstupenky na zápas Česko—Německo

Kristýna Čarná - Ostrov u Macochy
Eva Havlová - Kunštát
Zdenka Bastlová - Hradec Králové
Jana Veselská - Ústí nad Orlicí

4x kšiltovka

Jiří Závodský - Moravské Budějovice
Růžena Prchalová - Píšť
Jan Doležal - Vimperk
Marcel Bastl - Hradec Králové

9x sportovní batoh Puma

Eliška Stočková - Bolatice
Jarmila Prokopová - Železný Brod
Kamil Sedlecký - Prachatice
Klára Sýkorová - Klatovy
Fojtík Václav - Píšť
Jana Hegerova - Šumperk
Jiří Šulda - Klatovy
Jitka Lexová - Třeboň
Jiří Sixta - Praha

3. kolo 20. 7.—26. 7. 2017

4x dvě vstupenky na zápas Česko—Německo

Jan Novák - Plzeň
Marie Ryzáková - Hroznová Lhota
Jaroslav Lacina – Hostašovice
Stanislav Vlček – Kbelnice

4x kšiltovka

Fojtík Leo - Píšť
Jiří Burkyt - Lidice
Marie Dvořáčková - Suchdol nad Lužnicí
Patrik Vodička - Sušice

9x sportovní batoh Puma

Zdeněk Koudelka - Rokytnice nad Rokytnou
Marie Vacovska - Hořovice
Ondřej Zdražil- Chrudim
Miroslav Peca - Rybníček
Martin Mička - Hrubá Vrbka
Tomáš Hanesn- Třeboň
Radim Poláček - Milotice
Jan Nosek - Třeboň
Veronika Teplá - Chrudim

2. kolo 13. 7.—19. 7. 2017

4x dvě vstupenky na zápas Česko—Německo

Markéta Lišková
Jana Večerková
Jiří Durák
Martina Blokešová

4x kšiltovka

Jana Doležalová
Josef Poschl
František Socha
Petr Zdražil

9x sportovní batoh Puma

Lidka Vodičková
Radomír Kojecký
Vlastimil Vozobule
Radka Vaňková
Anežka Psutková
David Závodský
Miroslava Paďourková
Dagmar Marková
Libuše Chalupná

1. kolo 5. 7.—12. 7. 2017

4x dvě vstupenky na zápas Česko—Německo

Aleš Heger – Šumperk
Luboš Horský – Hořovice
Iveta Šnajdrová – Havlíčkův Brod
Libor Fischer – Postřelmov

4x kšiltovka

Zdeněk Paďourek – Břilice
Jitka Ondrová – Český Krumlov
Zdeněk Toman – Vimperk
Martin Mužík – Třeboň

9x sportovní batoh Puma

Marika Kolovratkova – Český Těšín
Tomáš Gasnárek – Milotice
Libuše Chalupná – Spálené Poříčí
Zdenka Duráková – Závišice
Dalibor Klinger – Opava
Vlastimil Vondrejs – Humpolec
Hana Cetkovská – Český Brod
Renata Csorgeiova – Pist
Daniela Šuldová – Klatovy

Soutěž již proběhla a je ukončena!